Lietuviškai
EnglishРусский

Mūsų paslaugos

UAB FMĮ “DV INVEST” turi teisę teikti šias investicines paslaugas:

Taip pat UAB FMĮ “DV INVEST” turi teisę teikti šias papildomas paslaugas:

JURIDINIŲ ASMENŲ DĖMESIUI
Atsižvelgiant į nuo 2018 metų pasikeitusį Europos Sąjungos finansinių priemonių rinkų reglamentavimą, juridinis asmuo, sudarydamas finansinių priemonių* sandorius, privalo turėti galiojantį tarptautinį identifikacinį kodą (angl. Legal Entity Identifier, toliau - LEI). Jeigu juridinis asmuo neturi LEI kodo, jis negali sudaryti  finansinių priemonių* sandorių.

KAS YRA LEI KODAS?
LEI kodas – tarptautinis 20 raidžių ir skaičių unikalus kodas, kuris suteikiamas juridiniams asmenims, planuojantiems sudaryti  sandorius su finansinėmis priemonėmis*.

KAIP GAUTI LEI KODĄ?
LEI kodus išduoda Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, toliau - GLEIF) akredituoti subjektai. Jų sąrašą galima rasti GLEIF svetainėje https://www.gleif.org. Visa informacija ir reikalingi dokumentai sutvarkomi internetu, LEI kodo suteikimo procedūra dažniausiai užtrunka apie 2 savaites. Šiam kodui išduoti taikomas vienkartinis pradinis mokestis ir metinis palaikymo mokestis. 

* finansinės priemonės yra tokios priemonės:

Tokių finansinių priemonių sąrašą nuolat atnaujina ir skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority) savo tinklalapyje https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds#.

 

 Mūsų įkainiai

 Papildoma informacija

 Instrukcijų ING pateikimo sąlygos

 Svarbi informacija klientams

Nuo 2015-04-20 UAB FMĮ „DV INVEST“ pakoregavo Klientų aptarnavimo sutartį (Sutartį).
Kadangi padarytos korekcijos kardinaliai nekeičia pasirašytų Sutarčių, suderinimas ir pasirašymas naujos Sutarties nėra būtinas toliasniam UAB FMĮ „DV INVEST teikiamų paslaugų naudojimui.