Lietuviškai
EnglishРусский

Reglamentai ir tvarkos

2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID – angl. Markets in Financial Instruments Directive). Pagrindiniai naujos direktyvos tikslai: užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą, finansinių rinkų vientisumą, taip pat skatinti finansinių priemonių rinkos sąžiningumą, skaidrumą ir efektyvumą.

 Priemonių, kurias UAB FMĮ „DV INVEST“ taiko siekiant apsaugoti Klientams priklausančias finansines priemones ir joms įsigyti skirtas pinigines lėšas, aprašymas

 Pavedimų vykdymo politika

 Interesų konfliktų vengimo politika

 Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso politika

 Veiklos politika ir darbo organizavimo tvarka

 Informacijos apsaugos politika

 Veiklos tęstinumo politika

 Asmeninių sandorių kontrolės tvarka

 Apibendrintas finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas

 Atlyginimų politika

 Pretenzijos

 Skundų nagrinėjimo tvarka

 Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu