Lietuviškai
EnglishРусский

Apie mus

2015 metų spalio 20 d. sukanka 10 metų nuo uždarosios akcinės bendrovės „DV INVEST“ įregistravimo. Didesnę šio laikotarpio dalį UAB „DV INVEST“ vykdo savo veiklą kaip profesionalus finansinių instrumentų rinkos dalyvis. 2009 metų liepos 23 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-242 UAB „DV INVEST“ išduota finansų maklerio įmonės B kategorijos licencija Nr. B108. Per visą gyvavimo laikotarpį bendrovė laikosi nepriekaištingos reputacijos bei aukšto kompanijos darbuotojų profesionalumo politikos. 

Licencijuota UAB FMĮ „DV INVEST“ veikla reglamentuojama ES norminiais aktais susijusiais su finansų įstaigų veikla ir „MiFID“ direktyva pilnai atitinka skaidrumo ir nepriekaištingo elgesio reikalavimus, todėl UAB FMĮ „DV INVEST“ išduota licencija galioja ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir visose 27 Europos Sąjungos valstybėse ir Europos ekonominės zonos šalyse – Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine, kurios nėra ES narės.

Visą savo veiklos laikotarpį UAB FMĮ „DV INVEST“ nuolatos tenkina visus Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros tarnybos – Lietuvos banko – licencijai keliamus reikalavimus. 

UAB FMĮ „DV INVEST“ taip pat yra Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyvis.

Darbuotojų profesionalumus, techninės galimybės įgalina įmonę suteikti pilną paslaugų kompleksą finansinių instrumentų rinkose.

MiFID direktyva

Vykdydama savo veiklą UAB FMĮ „DV INVEST“ vadovaujasi 2004/39/EB Finansinių priemonių rinkų direktyva (MiFID – angl. Markets in Financial Instruments Directive) kuri reglamentuoja finansinių priemonių rinką, bei investicinių paslaugų teikimą Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse. Šios Direktyvos paskirtis užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą, finansų rinkų vientisumą ir veiksmingumą, taip pat skatinti finansinių priemonių rinkos sąžiningumą, skaidrumą ir efektyvumą.

Su įmonės dokumentais, sudarytais vadovaujantis MiFID galima susipažinti atskirame puslapyje „Reglamentai ir tvarkos“.

 

Informacija apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą

 

Asmens duomenų tvarkymas UAB FMĮ “DV INVEST”

UAB FMĮ ‘DV INVEST”, juridinio asmens kodas 300153084, registracijos adresas Konstitucijos pr. 23, LT-08105, Vilnius yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Įregistravimo kodas P6875 (www.ada.lt). Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą.

Užbiržiniai sandoriai

 Užbiržiniai sandoriai 2010-2016 metais